ΞΕΝΙΑ HOTEL

By Sotiris Gratzios 11 Ιουλίου, 2018

Στo ξενοδοχείο τοποθετήθηκε το σύστημα Bus που ελέγχει όλους τους κοινόχρηστους χώρους ήτοι διαδρόμους ορόφων, αίθουσα συνεδρίων, bar, restaurant, reception, lobby, καθώς και τους χώρους spa. Χρησιμοποιήθηκε κεντρική οθόνη αφής στο χώρο της υποδοχής των ξενοδοχείων από όπου είναι δυνατός ο χειρισμός όλων των κυκλωμάτων είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες όπως αυτές επιλέχθηκαν από τους ιδιοκτήτες για την διευκόλυνση τους και την ομαλή λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας. Επίσης δημιουργήθηκαν σενάρια με συγκεκριμένες στάθμες φωτισμού σε διαφορετικούς χώρους και τα οποία καλούνται είτε χειροκίνητα είτε μέσω χρονοπρογραμμάτων ώστε να διαφοροποιείται το αποτέλεσμα φωτισμού ανάλογα με την χρονική περίοδο μέσα στην ημέρα. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο χώρο συνεδρίων και δεξιώσεων με δυνατότητα dimming σε όλα τα κυκλώματα καθώς και τηλεχειρισμού αυτών. Η πολυπλοκότητα των χειρισμών και των διαφορετικών απαιτήσεων κατά την ημερήσια λειτουργία ενός ξενοδοχείου καθιστά επιτακτική την ανάγκη τοποθέτησης ενός κεντρικού συστήματος ελέγχου και εποπτείας, η αυτοματοποίηση του οποίου προσφέρει άνεση, ευκολία, υψηλή ποιότητα παροχών, οικονομία και άρτια διαχείριση.

comments

comments for this post are closed