Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ

By Sotiris Gratzios 13 Σεπτεμβρίου, 2018

Το πολύ ενδιαφέρον αυτό έργο υλοποιήθηκε σε χρόνο ρεκόρ 3 εβδομάδων. Εκτός της ριζικής ανακαίνισης των χώρων υποδοχής και γραφείων, εφαρμόστηκε η τεχνολογία ΚΝΧ, ενοποιήθηκε ο κλιματισμός των χώρων ενώ άλλαξε ολοκληρωτικά η εικόνα του εκπαιδευτηρίου μέσα από την καινοτόμα και πρωτοποριακή σχεδίαση των αρχιτεκτόνων : κ. Παπαδοπούλου Ξανθίππης και κ. Δεληγιαννίδου Ρίκας. Τα έπιπλα φέρουν την υπογραφή του οίκου Τρυπάνη.

comments

comments for this post are closed