ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

By Venia 25 Νοεμβρίου, 2021

Η συγκεκριμένη κατοικία σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτωνα κ. Παραμαγουλά. Η εξαιρετική θέση της, κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, καθώς και η μόνιμη απουσία των ιδιοκτητών στο εξωτερικό καθόλη τη διάρκεια του έτους, δημιουργεί δυσκολίες και προβλήματα γνωστά σε όλους τους μας,  όπως η υγρασία, πάγωμα σωληνώσεων, έλειψη εξαερισμού, κατεστραμένους κήπους κλπ.

Η ανάγκη δε, για άμεση πρόσβαση στα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα του χώρου καθώς και η απομακρυσμένη επιτήρηση και φροντίδα μια τέτοιας κατοικίας καλύφθηκε πλήρως με την εφαρμογή του συστήματος ΚΝΧ, μέσω του οποίου η επικοινωνία, επιτήρηση και επέμβαση γίνονται με απλούστατο τρόπο.

Αισθητήρια υγρασίας, ποιότητας αέρα και θερμοκρασίας χώρου σε συνδυασμό με αισθητήρες καιρού διατηρούν το χώρο άμεσα κατοικήσιμο και πλήρως λειτουργικό ενώ ταυτόχρονα ελέγχουν και ειδοποιούν τον χρήστη για την κατάσταση του εξοπλισμού του. Η αλληλεπίδραση και συνεργασία δε, των επιμέρους ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων, συμβάλλει στο χαμηλό λειτουργικό κόστος μειώνοντας στο ελάχιστο το ενεργειακό της αποτύπωμα.

comments

comments for this post are closed

espa-banner1
espa-banner2