ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

By Sotiris Gratzios 11 Ιουλίου, 2018

Η εταιρία μας μελέτησε και εφήρμοσε την τεχνολογία ΚΝΧ στην ιδιωτική κατοικία, το design της οποίας επιμελήθηκε με άψογο τρόπο το γραφείο T Square Architects.

Κεντρικοί χειρισμοί μέσω οθονών και smart tablet, απομακρυσμένη διαχείριση και σενάρια λειτουργίας για όλα τα ηλεκτρομηχανολογικά αντικείμενα με ιδιαίτερη έμφαση στον κλιματισμό, ενσωματώθηκαν σ αυτή την κατοικία και εναρμονίστηκαν με το minimal χαρακτήρα αυτής.

 

comments

comments for this post are closed